Odvetniška pisarna Ljubljana Jure Srhoij

Jure Srhoij

Sem odvetnik (univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom) z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami s področja gospodarstva in prava.V svoji karieri sem se največ ukvarjal s področjem delovnega prava, pokojninskega sistema, socialnega dialoga in področjem gospodarskega prava. Vseskozi sem se dodatno usposabljal, izobraževal in pridobival dodatna znanja z različnih pravnih področij, še posebej s področja delovnega in socialnega prava, socialnega partnerstva, mediacije, kadrovskega področja, vodenja in ocenjevanja delovnih rezultatov, financ in računovodstva, podjetništva, komunikacije, nastopanja v javnosti in računalništva. V letu 2000 sem opravil strokovni izpit pred komisijo Ministrstva za delo in Republiškega zavoda za zaposlovanje za pridobitev koncesije za vodenje agencije za zaposlovanje in svetovanje, v letu 2005 pa sem zaključil izobraževanje za mediatorje v okviru Okrožnega sodišča v Ljubljani.Po izkušnjah v dveh večjih odvetniških družbah sem v letu 2011 odprl svojo odvetniško pisarno.

delovno pravo, gospodarsko pravo, civilno pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, pravno svetovanje

Zunanji Sodelavci

V okviru zastopanja in svetovanja strankam sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki- sodelavci, predvsem s področja, finančno- računovodskega poslovanja, davkov ter detektivske dejavnosti. 

delovno pravo, gospodarsko pravo, civilno pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, pravno svetovanje

odvetnik srhoij