top of page

Delovno pravo, gospodarsko pravo, civilno pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, pravno svetovanje.

Odvetnik Jure Srhoij opravlja odvetniško delo, pri čemer nudi pravno pomoč pravnim in fizičnim osebam na najvišji strokovni ravni. Posebej je specializiran za pravna vprašanja s področja delovnega prava, strokovno svetovanje in zastopanje pa nudi tudi na področju gospodarskega, pogodbenega in civilnega prava ter na drugih pravnih področjih.

Njegov cilj je poiskati za stranko najboljšo in najučinkovitejšo rešitev na  profesionalen način z osebnim pristopom. 

odvetnik srhoij

Odvetnik posluje na prijazen in oseben način v lepo urejenih in komfortnih prostorih, na lokaciji Tischlerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana. Po dogovoru pa opravlja delo s strankami tudi na drugih lokacijah (pri strankah osebno), vse z namenom zagotovitve učinkovite in najboljše odvetniške storitve.

odvetnik srhoij
bottom of page